Показать меню

Волков, Николай Александрович (историк)

11.03.2022
21

Николай Александрович Волков (белор. Мікалай Аляксандравіч Волкаў; род. 9 июня 1985, Минск) — белорусский историк, специалист по фортификации Белоруссии. Кандидат исторических наук (2016).

Биография

Родился в 1985 году в г. Минск. Окончил исторический факультет БГУ (2008). В 2007—2009 годах обучался в магистратуре Европейского Гуманитарного Университета (Вильнюс) по специальности «Охрана и интерпретация историко-культурного наследия», в 2009—2010 гг. — в магистратуре Института подготовки научных кадров НАН Беларуси по специальности «Искусствоведение». В 2016 году окончил аспирантуру Института истории НАН Беларуси по специальности «Отечественная история» и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Обеспечение обороноспособности резиденций рода Радзивиллов на белорусских землях Великого княжества Литовского в XVI — начале XVIII в.» (научный руководитель — д.и.н. Ю. Н. Бохан).

Женат, двое детей.

13 сентября 2020 года был задержан, несколько дней провёл в ИВС, после чего получил штраф по административному правонарушению за участие в протестных акциях против результатов президентских выборов в Белоруссии. В ноябре 2020 года руководство Института истории НАН РБ решило не продлять с ним контракт.

Трудовая деятельность

Стажировался в университете Мартина Лютера в Галле (2006 г.), Варшавском университете (2010–2011 гг.), Свободном университете Берлина (2012–2013 гг.), Литовском эдукологическом университете в Вильнюсе (2014).

Работает научным сотрудником в Институте истории НАН Беларуси и Национальном историческом архиве Беларуси.

Научная деятельность

В список его научных интересов входят: история фортификации, артиллерии, военного дела, архитектуры и градостроительства Великого Княжества Литовского в Раннее Новое время (XVI—XVIII вв.). Автор более 70 научных работ.

Диссертация

Волкаў М. А. Забеспячэнне абароназдольнасці рэзідэнцый роду Радзівілаў на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага ў XVI – пачатку XVIII ст. : аўтарэферат дыс. … кандыдата гістарычных навук : 07.00.02 / Інстытут гісторыі НАН Беларусі. — Мінск, 2016. — 26 с.

Монографии

 • Артылерыя Нясвіжскага замка. — Мінск, 2015. — 188 с.
 • Слуцк на старых планах. — Мінск, 2017. — 159 с.
 • Міжнародная выстава “Ultima ratio regum. Беларусь у Паўночных войнах сярэдзіны XVII — пачатку XVIII ст.” (Мірскі замак, 21 красавіка — 24 верасня 2017 г.): каталог. — Мір, 2017. — 264 с. (в соавторстве с К. Карлюком).
 • Замкі і фартэцыі Радзівілаў на беларускіх землях у XVI — пачатку XVIII ст. / М. А. Волкаў. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — 215 с.

Коллективные монографии

 • Бохан Ю. М. Мястэчкі і працэсы ўрбанізацыі на землях Беларусі ў XV–XVIII стст. / Ю. М. Бохан ; уклад. М. А. Волкаў. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — 292 с.
 • Шкапляроў Ю. П. Ідэальны горад-крэпасць. Ваенная гісторыя Старога Быхава ў XVII стагоддзі : манаграфія / Ю. П. Шкапляроў, М. А. Волкаў, Р. Д. Галынскі ; пад навук. рэд. доктара гістарычных навук, праф. І. А. Марзалюка ; М-ва ўнутр. спраў РБ, УА «Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь». — Магілёў : Магілёўскі інстытут МУС, 2018. — 180 с.

Избранные научные статьи

 • Глуская фартэцыя // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. 2011. Выпуск 20. Археалагічныя даследванні на Беларусі ў 2008 г. — С. 209—226. (в соавторстве с И. Ганецкой)
 • Фартыфікацыя і ўзбраенне Мірскага замка // Беларускі гістарычны часопіс (далее — БГЧ). — 2012. — № 1. — С. 11—24.
 • Артылерыя Нясвіжскага замка ў канцы XVI — пачатку XVIII стст. // ARCHE. Вайсковая гісторыя Вялікага Княства Літоўскага. — 2012. — № 6. — С. 41—91.
 • Да пытання аб аўтарстве калекцыі малюнкаў сярэдзіны XVII ст. з архіва князёў Радзівілаў // БГЧ. — 2012. — №7. — С. — 34—38.
 • Нясвіжскі замак у Вялікай Паўночнай вайне // Вялікае Княства Літоўскае: Права. Вайна. Дыпламатыя / Пад рэд. С.Ф. Сокала, А.М. Янушкевіча. — Мінск, 2012. — С. 219—238.
 • Слуцкая цытадэль XVII—XVIII ст. // Беларускі гістарычны агляд. — 2012. — Т. 19, сш. 1—2. — С. 31—66.
 • Панарама Старога Быхава другой паловы XVII ст. // БГЧ. — 2013. — № 5. — С. 16—24.
 • Арганізацыя і забеспячэнне будаўніцтва фартыфікацый у Слуцку пры Багуславе Радзівіле (1654—1669 гг.) // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы : науч. сб. Вып 5. Минск, 2012. — С. 188—204.
 • Private Festungen der Magnaten als Element des Verteidigungssystems der Republik am Biespiel der Stadtfestung Słuck // „Sinflut und Simplicissimus“ Österreich und Polen im 17. Jahrhundert. Acta Austro-Polonica. — 2013. — Bd. V. — S. 157—162.
 • Архітэктура Старога замка часоў Вітаўта ў Гародні // БГЧ. — 2014. — № 2. — С. 17—34.
 • Будаўніцтва бастыённага замка Яна Караля Хадкевіча ў Ляхавічах // Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV—XVIII стст.): зборнік навуковых прац. Мінск, 2014. С. 343—356.
 • Рэчыца ў часы Вялікага Княства Літоўскага // БГЧ. 2014. № 5. С. 3—17. (в соавторстве с В. Голубевым)
 • Абарончыя рэзідэнцыі як сімвал самарэпрэзентацыі магнатэрыі (на прыкладзе роду Радзівілаў) // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2015. — Вып. 30. — С. 67—74.
 • Архітэктура Старога замка ў Гродна ў XVI—XVIII стст.: выгляд і прызначэнне збудаванняў размешчаных уздоўж нёманскай сцяны // БГЧ. — 2015. — № 11. — С. 5—22.
 • Мядзельскі замак у святле пісьмовых і археалагічных крыніц // Архіварыус. — 2015. — Вып. 13. — С. 65—92. (в соавторстве с Н. Плавинским)
 • Оборонительные сооружения Беларуси и Украины середины XVII века на рисунках Абрахама ван Вестерфельда и набросках из архива Радзивиллов в Минске // Новые материалы по истории фортификации. — 2016. — Вып. 2. — С. 40—52.
 • Мірскі замак у XVI—XVIII стст.: гісторыя будаўніцтва і эвалюцыя функцыянальнага прызначэння // БГЧ. — 2016. — № 9. — С. 29—45.
 • Карціны і габелены на батальныя сюжэты XVI—XVIII стст. у аздабленні Нясвіжскага замка / М. А. Волкаў // Архіварыус. — 2016. — Вып. 14. — С. 132—144.
Еще по этой теме:
Чаквин, Игорь Всеволодович
17:01, 08 ноябрь
Чаквин, Игорь Всеволодович
Игорь Всеволодович Чаквин (белор. Ігар Усеваладавіч Чаквін; 20 августа 1954, Минск — 26 апреля 2012, Минск) — белорусский этнолог, антрополог, историк. Доктор исторических наук (1995), доцент (2010).
Клебанович, Николай Васильевич
06:00, 19 октябрь
Клебанович, Николай Васильевич
Клебанович Николай Васильевич (белор. Клебановіч Мікалай Васільявіч, род. 1 мая 1957, д. Греск, Слуцкий район, Минская область) – белорусский почвовед, доктор сельскохозяйственных наук (2004),
Вахтин, Николай Борисович
03:00, 10 сентябрь
Вахтин, Николай Борисович
Николай Борисович Вахтин (род. 13 марта 1950, Ленинград) — советский и российский лингвист, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге (2003—2009, 2017-н. в.), член-корреспондент РАН с 28
Бевзо, Александр Арефиевич
13:50, 13 декабрь
Бевзо, Александр Арефиевич
Александр Арефиевич Бевзо (21 августа 1901, село Маркуши Бердичевского района Житомирской области — 24 ноября 1981, Киев) — украинский историк, специалист в области истории Украины средних веков.
Волков, Александр Александрович (лингвист)
09:32, 12 декабрь
Волков, Александр Александрович (лингвист)
Александр Александрович Волков (род. 30 апреля 1946, Москва) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой общего и сравнительно-исторического
Сташкевич, Николай Стефанович
10:04, 06 декабрь
Сташкевич, Николай Стефанович
Николай Стефанович Сташкевич (белор. Мікалай Сцяфанавіч Сташкевіч; 23 августа 1938, деревня Мокрое, Быховский район, Могилёвская область, Белорусская ССР, СССР — 18 августа 2011, Минск, Республика
Комментарии:
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail: